Finansiell information

Ekonomisk information som lämnas redovisas i följande dokument:

Årsredovisning

Årsredovisning 2010

Årsredovisning 2011

Årsredovisning 2012

Årsredovisning 2013

Årsredovisning 2014

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2016

Årsredovisning 2017

Årsredovisning 2018

 

Rapport om Solvens & Finansiell Ställning (SFCR)

SFCR 2016

SFCR 2017

SFCR 2018

SFCR 2019