Finns det krav på åskledare och överspänningsskydd i kyrkorna?

Det finns inget krav i villkoret att det ska finnas fungerande åskskydd och överspänningsskydd i kyrkorna. Däremot verkar vi för bra och fungerande skadeförebyggande åtgärder. Kontakta oss gärna för att få råd och tips. Genom att satsa på skadeförebyggande åtgärder kan ni påverka er egen premie.