Finns det några speciella krav på lås för de gamla kyrkorna?

Normalt accepterar vi befintlig låsanordning för kyrkor som är byggda före år 1946. Om det finns särskild anledning kan vi dock ställa högre säkerhetskrav – i så fall ser ni det i ert försäkringsbrev.