Gäller försäkringen när en besökare på församlingens sopplunch ramlar omkull och bryter benet?

Ja - alla som deltar i församlingens verksamhet omfattas av en olycksfallsförsäkring. Försäkringen gäller också till förmån för besökare av församlingens kyrkor och fastigheter i allmänhet, även om besökaren inte deltar i någon direkt av församlingen anordnad verksamhet.

Har skadan sin grund i vårdslöshet eller försummelse från församlingens sida omfattas också händelsen av församlingens ansvarsförsäkring. Fördelen med olycksfallsförsäkringen är dock att den gäller direkt och oberoende av prövning huruvida det föreligger ett vållande. Om det framställs ett skadeståndskrav från skadelidande - se frågan om när anmälan om ansvarsskada skall göras.