Gäller Kyrkoförsäkringen vid trafikolycka där församlingsassistent krockar med annat fordon och båda personbilarna skadas?

Kyrkoförsäkringen omfattar inte trafikförsäkringspliktiga fordon. Skadorna prövas och regleras istället via personbilarnas respektive trafikförsäkringar.