I församlingshemmet har det under vintern/våren försvunnit ett antal reservbord och stolar. Det har inte varit inbrott utan de kanske har lånats av någon. Vi har efterlyst dem i församlingsblad. Gäller försäkringen?

I princip inte - försäkringsskydd förutsätter nämligen såväl att tidpunkten för tillgreppet kan preciseras som att normal aktsamhet och omsorg iakttagits. En prövning får dock göras i det enskilda fallet. Visar det sig t ex att en anställd tagit utrustningen kan skadan prövas som ett förmögenhetsbrott.