Kan man söka bidrag till larminstallation?

Kostnader för larminstallation kan ingå i underlag för ansökan om kyrkoantikvarisk ersättning. När ett godkänt larm installerats bör detta anmälas till oss och vi lämnar besked om vilken premierabatt som installationen medför.