Krävs någon form av försäkringsbevis för att försäkringen skall gälla då en kör reser utomlands?

Nej, det krävs inget särskilt bevis för vare sig deltagare i verksamheten eller anställda. För anställda rekommenderas dock att beställa ett resebevis för tjänstereseförsäkringen. Detta är inget krav för att försäkringen skall gälla men underlättar rent praktiskt i händelse av skada i utlandet.

Ni beställer resebeviset direkt från Europeiska ERV.
Telefon: 0770- 457 971
e-post: info@erv.se