Kundportal

Kundportalen är stängd då vi i ett långsiktigt arbete uppgraderar systemets IT-plattform.

Installation av ny kundportal är planlagd till nästa år.