Mervärden

Mer än ett vanligt försäkringsbolag
och mer än en försäkring

Kyrkans försäkringsbolag drivs av ett enda intresse: en bra och stabil försäkring till lägsta möjliga kostnad.

Våra kunder och ägare finns endast inom Svenska kyrkan. Det är därför naturligt för oss att i högsta grad begränsa antalet skador inom kyrkans verksamhet genom anpassade åtgärder som gagnar verksamheten. Ett arbete som skapar goda förutsättningar till låga premier och blir ett effektivt skydd för Svenska kyrkans del av det gemensamma kulturarvet. Kyrkans Försäkring AB jobbar proaktivt. Tack vare samverkan med andra organisationer, myndigheter och församlingar får vi värdefull kunskap och erfarenhet att sprida vidare inom organisationen.

Med en unik skadestatistik får vi samlad kunskap, överblick och erfarenhet kring allt som händer och drabbar Svenska kyrkan. Kunskapen gör att vi snabbt förstår vad våra kunder behöver – och varför.

Trygghet för Svenska kyrkan i tre punkter:

  • Minska skador och skydda det svenska kulturarvet
  • Sänkta premier och den bästa försäkringen
  • Överskott stannar kvar inom kyrkan och gör nytta