När skall anmälan om ansvarsskada göras?

Vid ansvarsskador, då skadeståndskrav riktas mot församlingen eller dess företrädare, är det viktigt att göra en skadeanmälan så tidigt som möjligt. Gör ingen självständig bedömning av situationen och lämna inga utfästelser till kravställaren. Be istället om ett formaliserat krav med enkel redovisning av händelseförloppet och informera om att ni anmäler händelsen till er ansvarsförsäkring för bedömning.

Försäkringen täcker inga egna utfästelser från försäkringstagaren som inte har stöd i skadeståndsrätt och villkor och därför skall sådana utfästelser alltid undvikas.