När skall anmälan om egendomsskada göras?

Vid egendomsskador skall anmälan göras så snart som möjligt, dock senast 12 månader efter det att den försäkrade får kännedom om skadan. Vänta således inte med att göra anmälan i avvaktan på fakturor etc om ni redan från början ser att skadekostnaden riskerar att överstiga självrisken. 

En tidig skadeanmälan undanröjer inte bara risken för preskription utan begränsar också erfarenhetsmässigt skadekostnaden.