Årsstämma 2018

Aktieägare kallas till årsstämma den 2 maj. kl 12.00 i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler, Medborgarplatsen 3 i Stockholm.
Se bifogad Kallelse med bilagor.

Kallellse till årsstämma 2018

 

Fullmaktsformulär