Kallelse till årsstämma

Årets årsstämma hålls torsdagen den 11 juni 2020 kl. 11.00 i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler på Vattugatan 17, Stockholm.

För mer information och handlingar klicka på rubriken.

Kallelse Fullmakt Förhandsröstning