Med anledning av de pågående skogsbränderna

Vi förstår att det pågår eller planeras för evakuering av föremål ur kyrkor och församlingshem. Efter den stora skogsbranden i Västmanland 2014 tog bland annat Riksantikvarieämbetet fram råd kring skyddande av kulturarv i samband med skogbrand. Deras råd finns sammanställda under denna länk https://www.raa.se/2018/07/skydda-kulturarv-vid-skogsbrand/ samt ytterligare länkar till mer handfasta råd, om än på engelska. Riksantikvarieämbetet har personal som kan vara behjälplig med rådgivning kring detta. Denna personal nås genom Restvärdesräddningen som i sin tur nås genom den lokala Räddningstjänsten.

 

Kyrkans Försäkring AB vill påminna om att tänka på möjlig förhöjd stöldrisk av kulturföremål i och med medierapportering och tillfällig förvaring. Det bör kunna åtgärdas genom t ex övervakning, teknisk eller personell, samt att inte ange i media var föremål förvaras.