Nytt datum för årsstämma

Bolaget har tidigare angett på hemsidan att årsstämma ska hållas den 8 maj. Med anledning av utvecklingen kring Covid 19 har styrelsen beslutat att skjuta på datumet för årsstämma till torsdagen den 11 juni, kl 11:00. Stämman planeras hållas i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisations lokaler, Vattugatan 17 i Stockholm. Kallelse kommer att publiceras mellan 6 - 4 veckor innan stämman. Ytterligare anpassningar efter omständigheterna kan komma.