Om en församling lånar ett konstverk

Om en församling lånar ett konstverk och hänger upp föremålet i de egna lokalerna, är då konstverket automatiskt försäkrat hos den församling där konstverket hängs upp eller måste någon åtgärd vidtas?

Församlingens egendomsförsäkring inkluderar med automatik också ett skydd för annans egendom då försäkringen omfattar all egendom som försäkringstagaren äger, ansvarar för eller åtagit sig att försäkra. Var således noga med att skriftligt dokumentera vad som ni är överens om. Om konstverket har ett högt värde eller kommer att hänga i församlingens lokaler mer permanent, bör anmäla det till oss.

Viktigt att tänka på är också att gällande säkerhetsföreskrifter följs.