Om församlingen lånar ut en tavla för t ex en utställning eller lämnar en tavla till för konservator för åtgärder, är tavlan försäkrad?

Ja, tavlan är försäkrad. Försäkringen gäller inte bara på ” angivet försäkringsställe" utan också på annan plats än de försäkringsställen som finns angivna i egendomsförteckningen. Försäkringsskyddet följer således automatiskt med egendomen. Flyttas egendomen utanför Europa ska ni anmäla det till oss.

Överstiger värdet av transporterad egendom 20 basbelopp ska det anmälas till oss.