Vad händer om flera olika fastigheter drabbas av skada vid samma stormtillfälle?

För Kyrkans Försäkring gäller en självrisk per skadetillfälle.