Vilka krav ställs på nyckelhantering?

Inbrottsförsäkringen förutsätter normalt att någon med våld brutit sig in i en lokal med godkänt inbrottsskydd. Försäkringen kan dock även gälla om tillträde i lokalen skett med nyckel - men bara om nyckeln i sin tur åtkommits genom inbrott i annan lokal som uppfyller motsvarande inbrottsskyddskrav eller i bostad (som uppfyller inbrottsskyddskrav enligt hemförsäkring). Motsvarande gäller om nyckeln åtkommits genom rån.

Nycklar skall således förvaras i låst lokal eller bostad som uppfyller kraven enligt ovan och nycklar som man bär med sig skall förvaras på ett sådant sätt att de inte kan fråntas på annat sätt än genom rån. För Kyrkans Försäkring gäller avseende lokal minst inbrottsskyddsklass 1.

Om en nyckel stjäls genom rån eller genom inbrott i försäkringslokal eller bostad, som uppfyller våra inbrottsskydd, ersätter vi även låsändringar för dörr, port och fönster till den fastighet som nyckeln tillhör.