Skada under tjänsteresa

Kontakta Europeiska ERV, för akut hjälp:Telefonnr: 0770 - 456 920.
Vid skador som inte är akuta: Telefonnr: 0770 - 456 900.
För anmälan via webben och ytterligare information finns länken https://www.erv.se/foretag/anmal-skada-foretag/

Resa