Med en unik skadestatistik får vi samlad kunskap, överblick och erfarenhet kring allt som händer och drabbar Svenska kyrkan. Kunskapen gör att vi snabbt förstår vad våra kunder behöver – och varför.

Vi utökar kontinuerligt vår kunskapsbank om vad som händer inom kyrkans verksamhet. Det ger oss fantastiska möjligheter att skapa och arbeta med skadeförebyggande åtgärder och vid bevarandet av det gemensamma kulturarvet.

  • Kontinuerligt utökad kunskapsbank
  • Fantastiska möjligheter till skadeförebyggandeåtgärder
  • Bevarande av det gemensamma kulturarvet

Det viktigt att den som projekterar skyddet har hög kompetens och att involvera en antikvarie i ett tidigt skede. Det är också viktigt att skyddsfrågorna beaktas redan från början när ombyggnader och renoveringar planeras.

Målsättningen ska vara att utifrån byggnadens kulturhistoriska förutsättningar skapa ett så bra skydd som möjligt.