Naturolyckor och klimat

Våra kyrkor har stått i många hundra, hundra år och vi vill att vårt arv lever vidare.

Vad har fastighetsägaren för ansvar före, under och efter en naturhändelse? Hur påverkas vi av klimatets förändringar? Kan vi förebygga naturolyckor som ras, skred, skogsbrand, värmebölja eller översvämning ?

Det finns nationella arbetsgrupper som jobbar med flertalet frågeställningar och uppdrag inom ämnet. Dessa grupper utbildas och stöttas av MSB.

Vill du få mer information om vad du kan göra, rekomenderar vi att ni tar del av MSBs information.