Hur undviker ni olycksfallsskador?

Den mest frekventa skadan som drabbar Svenska kyrkan är olycksfallsskador och vanligast av dem är fallolyckor på kyrkogårdar. Det bästa sättet att undvika detta är att under vintertid ploga och sanda vägar och gångar så risken för halka minimeras. Det kan också vara bra att se till att risken att snubbla inte är så stor då det är många äldre som besöker kyrkogårdarna.

I kyrkor och verksamhetslokaler ska man tänka på att halkrisken är stor på våta golv. Undvik att lägga sladdar och liknade på golv där besökare rör sig, då det är lätt att snubbla på dem. Gravluckor och mattor är andra snubbelrisker.

Barnen i kyrkans verksamhet omfattas också av olycksfallsförsäkringen. Bland förskolebarn är fall den vanligaste olyckstypen och det är även vanligt med slag och stötar på grund av kollisioner mellan barn samt kollisioner med dörrar. Bland skolbarn sker två av tre olyckor utomhus, och den vanligaste orsaken är att barn ramlar, snubblar eller snavar under lek och bråk. Att förebygga att barn knuffas och bråkar kan vara möjligt att åstadkomma genom att prata med barnet om hur man beter sig mot andra och självklart föregå med gott exempel.