Skydda er mot vattenskador

Läckande vattenrör

Skador orsakat av brand och vatten är de mest kostsamma. Det låter kanske självklart, men trots det är det vanligt att inte ha ett tillräckligt skydd mot vattenskador.

Så vad kan man göra för att skydda sig mot vattenskador? Här kommer några tips:

  • Kontrollera alla vattenledningar regelbundet så att de inte läcker.
  • Använd bara disk- och tvättmaskin när personal finns på plats.
  • Se till att det finns droppskyddande underlägg under exempelvis diskmaskin,tvättmaskin och kylskåp.
  • Vattendetektorer hjälper till att övervaka.
  • Mät fuktnivåer regelbundet i utsatta utrymmen som exempelvis källare och vind.
  • Palla upp/Ta bort lösöre som är golvnära och lyft upp på högre höjder. Gäller särskilt källare.
  • Vatten och el är ingen bra kombination. Flytta elektronisk utrustning och dra ur kontakter.
  • Försök skapa förutsättningar för att leda bort vatten, tex genom sandsäckar eller grusdiken.

Läs mer om vattenskador under Naturskador/Översvämning.