Skydda er mot vattenskador

Skador orsakat av brand och vatten är de mest kostsamma. Det låter kanske självklart, men trots det är det vanligt att inte ha ett tillräckligt skydd mot vattenskador.

Bara under 2018 betalade försäkringsbolagen ut ett sammanlagt skadebelopp på ca 4 miljarder kronor för vattenskador enligt Svensk Försäkring.

Så vad kan man göra för att skydda sig mot vattenskador? Här kommer några tips:

  • Kontrollera alla vattenledningar regelbundet så att de inte läcker.
  • Använd bara disk- och tvättmaskin när personal finns på plats.
  • Vattendetektorer hjälper till att övervaka.
  • Mät fuktnivåer regelbundet i utsatta utrymmen som exempelvis källare och vind.
  • Se till att det finns droppskyddande underlägg under exempelvis diskmaskin,tvättmaskin och kylskåp.