Projekt

Brandsäkerhet i byggnader med kulturvärden

Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden - En kunskapsöversikt

Brandforsk tillsammans med bl a Kyrkans Försäkring initierade ett forskningsprojekt under 2021 för att kartlägga befintlig kunskap om "Brandsäkerhet för byggnader med kulturvärden".

Resultatet har mynnat ut i en rapport (länk nedan) som kommer kunna utgöra en bra grund för framtida handbäcker och andra slutprodukter.

Detta arbete initierades med fler stödorganisationer som även ingår i vårt nätverk för "Brands- och stöldsäkerhet i kulturbyggnader". Ett nätverk som bedrivits i över 10 år:

  • Akademiska hus, Fortifikationsverket. Kammarkollegiet, Kyrkans försäkring, Riksantikvarieämbetet och Statens fastighetsverk.

Projektgruppen har bestått av flera kunniga forskare från Göteborgs universitet, Lunds universitet, Luleå tekniska universitet, RISE och Uppsala universitet som tagit sig an denna stora uppgift.

Projektet har biståtts av en mycket stor och bred referensgrupp.

Hoppas ni finner denna som intressant och användbar läsning, och goda samarbeten för ett vårdande och brandsäkert bevarande av vårt kulturarv.

Länk till rapporten och Brandforsks hemsida >

Brandforsk verkar för ett brandsäkert samhälle byggt på kunskap. Detta sker genom att initiera olika forskningsprojekt och kunskapsutveckling inom området brandsäkerhet, och arbeta för att sprida den kunskapen så att den ska göra nytta.