Nyheter

Farmartank

Dieselstölder

Stöld av diesel har blivit mer frekvent när drivmedelspriserna rusat i höjden. Här kommer några tips på hur ni kan försvåra lite för tjuven.

  • Placera tanken så skyddad som möjligt både från direkta angrepp och direkt insyn.
  • Ha rent och snyggt runt tanken och upplyst omgivning.
  • Lås tanken med godkända lås och mobila tankar bör förankras i sin helhet.
  • Försvåra för tjuven att komma nära tanken, om möjligt med grind eller bom.
  • Installera slangningsskydd till tanken eller fordonet.
  • Komplettera gärna det fysiska skyddet med larm och kameraövervakning. Larm är avskräckande och kan idag användas tillsammans med övervakningskameror.
  • Tillsätt färgtillsats i tanken som underlättar spårning av dieseln och gör den svårare att sälja vidare.
  • Placera en sprängmatta över tanken, det gör det svårare för tjuven att komma åt och borra hål i den.