Nyheter

Eluttag på en vägg

Elektriska nämnden

P.g.a. en systemomläggning kommer Elektriska nämnden att från den 15 April 2021 att börja kommunicera helt via e-post. Det är bra om ni som inte har en e-postadress registrerad på deras hemsida loggar in och fyller i en e-postadress. Om ni inte gör det kommer den som senast loggade in få aviseringarna.