Nyheter

Blixt

Information kring åskledare

Här får ni svar på vad som gäller angående kontroller och lagkrav för åskledare på kyrkor och andra byggnader.

Krav för byggnader med åskledare

 • För åskledare monterad på en byggnad finns det ingen kravställare.
 • Det är fastighetsägaren som bedömer behovet av att skydda sin egendom mot ett blixtnedslag.
 • Däremot rekommenderas att man som ägare till en byggnad med en monterad åskledare bör se till att anordningen kontrolleras, underhålls och fungerar som den är tänkt. Rekommendationen är att denna kontroll görs vart 8:e år.

Rekommenderad kontroll var 8:e år

 • Denna kontroll kan utföras av det elinstallationsföretag som man normalt använder på byggnaden, eller:
 • Kontrollen kan även ske av Elektriska Nämndens anslutna besiktningsingenjörer i samband med elrevision på en byggnad, vilka kan anmärka om de upptäcker brister i åskledarinstallationen.
  Anmärkningen är dock bara en rekommendation.
  Se faktablad från Elektriska Nämnden för mer information. Pdf, 612.6 kB.

Detta bör du som fastighetsägare själv göra med jämna mellanrum:

 • Kontrollera infästningarna
 • Kontrollera om kabeln tillhörande åskledaren ligger emot något brännbart material
 • Kontrollera att intagsanordningen är intakt
 

§ Detta säger regelverken

Svensk Elstandard (SEK)
I Svensk Elstandard (SEK) handbok om Åskledare kan man göra en bedömning av risken och fastställa behovet av ett så kallat inslagsskydd. Även om man genom handboken om Åskledare kommer fram till att ett inslagsskydd behövs finns det ingen som ställer krav på att det ska monteras.

Elsäkerhetsverket författningssamling, ELSÄK-FS 2008:1
I författningssamling, ELSÄK-FS 2008:1 har Elsäkerhetsverket med stöd av 1 kap. 2 § i förordningen om elektriska starkströmsanläggningar, meddelat föreskrifter och allmänna råd.

En åskledare är inte en starkströmsanläggning och inte heller en anordning som ska kopplas till en starkströmsanläggning. Detta innebär att åskledaren inte omfattas av Elsäkerhetsverkets författningssamling ELSÄK-FS 2008:1 med tillägg. Dessa föreskrifter och allmänna råd gäller för starkströmsanläggningar och för anordningar som kan kopplas till starkströmsanläggningar.