Nyheter

Kallställning

Kallställda byggnader

Skyddet av kallställda byggnader är en stor utmaning för fastighetsägare. De är mottagliga för olika former av skador.

Med ett proaktivt tillvägagångssätt kan mycket göras för att skydda kallställda byggnader så att de förblir en värdefull tillgång även i framtiden. Denna vägledning kan hjälpa er att minska risken för förlust eller skada som uppstår i byggnaden.

Möjliga orsaker till skador som en fastighetsägare kan drabbas av på grund av att byggnaden står kallställd är bl.a:

 • Angrepp av skadedjur till följd av fuktiga miljöer
 • Vattenskador t ex orsakat av frysning
 •  
 • Anlagd brand eller brand som orsakas av en defekt elinstallation

 • Skadegörelse och klotter
 • Stöld av inventarier, byggnadsmaterial eller skada på byggnaden
 • Allmän försämring orsakad av ogynnsamt väder eller vatteninträngning, möjligen till följd av bristande underhåll
 • Oinbjudna gäster

Det kan också finnas risk för personskada t.ex. entreprenörer, anställda, besiktningsmän men också på olovliga besökare eller barn som kan attraheras av byggnaden av nyfikenhet.

Tänk på fastighetsägarens ansvar, skydda era byggnader och kulturarvet.

Regelbundna kontroller

Vi rekommenderar att besikta eller se över byggnaden regelbundet. Detta för att säkerställa att om skada har uppstått t.ex. en vattenskada eller stormskador på fastigheten, kan den upptäckas och åtgärdas tidigt. Detta minskar eventuella följdskador som kan uppstå om de lämnas oupptäckta under en längre period.

Glöm inte att anmäla eventuella skador till oss!

Tips inför kallställning

 • Vidta åtgärder så att vattenledningar och anslutna anordningar inte fryser sönder.
 • Om byggnaden hålls uppvärmd, håll en temperaturen inomhus på 15°C, detta för att undvika frystemperatur vid hörn och golvvinklar. Vid lägre innertemperatur och vid risk för att vatten blir stillastående i behållare ska dessa antifrysbehandlas, tex toaletter och vattenlås.
 • Om byggnaden inte hålls uppvärmd ska installationer och ledningssystem som innehåller vatten, stängas av och tömmas.
 • Byggnad som har installationer och ledningar för vatten ska hållas under regelbunden tillsyn.
 • Rensa bort allt brännbart material och annat bråte. Både inne i och utanför byggnaden.
 • Se över rutiner och gör riskbedömningar för att undvika halk- och fallolyckor för besökare. T ex gångar under vintern.
 • Eventuella nycklar till byggnaden bör återkallas, annars bör lås bytas.