På gång i bolaget

Vinter

Natthärbärge och övriga särskilda boenden

Nu är det vinter här i Sverige och nätterna är kalla. Några kanske öppnar en dörr för de hemlösa som far illa i kylan.
Kom ihåg att anmäla detta till oss!

Viktigt att tänka på!

 • Ni som försäkringstagare har upplysningsplikt enl Försäkringsavtalslagen, FAL om en ändring i verksamhet medför ökad risk.
 • Försäkringsbolaget ser härbärge som en riskökning och skall anmälas till försäkringsbolaget.
 • Samtliga myndighetskrav ska vara uppfyllda för att försäkringen ska gälla.
 • Ej i förstariskförsäkrad byggnad. Att boendet eller riskökningen som det utgör, inte sker i en byggnad av särskilt högt värde (ekonomiskt eller kulturhistoriskt). Som riktlinje, förstariskförsäkrade kyrkor men eventuellt även andra byggnader.
 • Rökförbud inomhus. Rökning får inte förekomma närmare än 6 meter från byggnaden.
 • Dygnet-runt-bemanning. Boendet ska vara bemannat med lämplig, vaken personal. Lämpligheten består i att personen ska kunna:
  • Hålla allmän ordning
  • Se till att vatten och elinstallationer inte används på olämpligt sätt.
  • Att sopor inte förvaras på olämpligt sätt.
  • Att branddörrar och brandredskap inte blockeras.
  • Att rökning inomhus eller närmare än 6 meter från byggnaden inte förekommer.

För dig som kund:
Läs mer på vårt informationsblad som ni hittar under:
Försäkring/övriga försäkringar/härbärge och övriga särskilda boenden som finns på kundsidorna.

Hör av er till oss om ni bedriver boende så skickar vi en blankett som ni kan fylla i och returnera till oss.

Det finns också bra information och vägledning framtaget av Brandskydsföreningen för brandskydd på flyktingboenden / asylboenden.

Det finns också en särskilt framtagen e-utbildning. www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/asylboenden/