Nyheter

Vattendrag

Översvämning

Nu har höstregnen börjat komma med översvämningar som följd. Om ni drabbas se nedan instruktion.

  1. I första hand försöker ni med hjälp av egen personal pumpa och få ut vatten i skadade byggnader
  2. Ta hjälp av räddningstjänsten eller saneringsbolag vid akut behov
  3. Be något saneringsbolag göra fuktmätningar av respektive byggnad och upprätta skaderapporter inkl åtgärder.
  4. Fyll i skadeanmälan och skicka till vår skadekonsult Sedwick. Se fliken Anmäl skada.