Ägare till det aktiebolag som driver utvecklingen av försäkringslösningen, Kyrkans Försäkring AB, utgörs av juridiska personer med anknytning till Svenska kyrkan såsom bland annat församlingar, samfälligheter och stift.

Totalt valde närmare 200 ekonomiska enheter att bli aktieägare i bolaget. Dessa aktieägare är en blandning av små församlingar och landets största pastorat med geografisk spridning från Trelleborg i söder till Luleå i norr, stift samt medlemsorganisationer i Svenska kyrkan.

För bolagets aktieägare finns utdrag ur aktieboken att beställa från bolaget.