Ekonomisk information som lämnas redovisas i följande dokument:

Årsredovisning

Rapport om Solvens & Finansiell Ställning (SFCR)

Bild på sedlar och mynt