Bolagets styrelse utgörs dels av representanter från aktieägarna och dels av externa ledamöter med olika kompetensinriktning.

Bolaget har som strategi att hålla med en komplett och mycket kunnig styrelse inom kompetensområden som avser Svenska kyrkans organisation och verksamhet, fastigheter, juridik, ekonomi och försäkring.

Bolagets ledamöter väljs årligen på bolagets årsstämma under våren.

Valda till ordinarie styrelseledamöter för Kyrkans Försäkring AB är följande:

Anders Sjödin
Anders är styrelsens ordförande, tidigare VD för SABO Försäkrings AB och har lång och gedigen kunskap om försäkring.

Jösta Claeson
Jösta är ordförande i Svenska kyrkans Arbetsgivarorganisation.

Kerstin Holmberg
Kerstin är anställd som fastighetschef i Norrköpings Pastorat.

Kristina Peterson
Kristina är anställd som Servicebyråchef i Luleå och Härnösands Stifts Servicebyrå.

Mårten Steen
Mårten är advokat och delägare i Advokatfirman Lindahl i Uppsala.
Mårten är av de som deltagit på bolagets årsstämma de senaste åren
känd som ordförande för stämman.

P-O Norlander
Ordföranden revisionen i Jönköpings pastorat.

Leif Eriksson
Tidigare VD för Bolaget och innan det förflutet som auktoriserad revisor.