Nedan finns cheklistor på vanliga brandskyddsåtgärder, tekniska och organistaoriska.

Kontrollerar brandskyddet mot en checklista

Checklista över vanliga tekniska brandskyddsåtgärder

 • Är utrymningsvägar fria
 • Brandceller täta.
 • Fungerar nödbelysningen.
 • Dörrar i brandcellsgräns går igen.
 • Dörrar i utrymningsvägar är lätt öppningsbara.
 • Brand- och utrymningslarm fungerar.
 • Släcksystem och brandgasventilation är kontrollerade.
 • Skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilationssystem.
 • Tillträde för räddningsjänst, tex fria räddningsvägar.
 • Stigarledningar är kontrollerade.
 • Brandskydd av bärande stomme.
 • Fasader fria från brännbar materiel, ex. lastpaller etc.
 • Ytskikts brandklass.

Checklista över organisatoriska brandskyddsåtgärder

 • Ansvarsfördelning för att klargöra vem som ansvarar för vad i organisationen.
  Utbildning av personal.
 • Instruktioner och rutiner om exempelvis vad som ska göras vid en eventuell brand.
 • Övningar för att kontrollera om ovan nämnda information har uppfattats av samtliga.
 • Service och underhåll av det tekniska brandskyddet.
 • Kontrollplaner och dokumenthantering.