Vad är GDPR?

GDPR är en dataskyddsförordning som började gälla i hela EU 25 maj 2018. Den ersatte tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Mycket är sig likt från Personuppgiftslagen, men skyddet för den personliga integriteten har förstärkts.

Kyrkans Försäkring bedriver försäkringsverksamhet till enheter inom Svenska kyrkan och försäkringsverksamheten är i stor utsträckning reglerad i lag. Exempelvis får vi inte bedriva annan rörelse än försäkringsrörelse och verksamheter som hänger samman med försäkringsrörelsen.

Funderar ni på vår säkerhet och integritet kring data? Det är viktigt för oss att ni har förtroende för hur vi hanterar och lagrar data och att ni är medvetna om att vi gör det på ett lagligt och pålitligt sätt. Personuppgifter är sådana uppgifter som direkt eller indirekt kan kopplas till en person. Vi värnar om den personliga integriteten och vill att ni ska vara trygga i hur vi hanterar personuppgifter. Ni ska veta vilka uppgifter som vi inhämtar och varför, hur vi använder dem och vilka rättigheter ni har.

Vårt dataskyddsombud övervakar att vi följer gällande lagstiftning och behandlar dina personuppgifter på ett korrekt sätt. Detta finns samlat i vår Dataskyddspolicy.

Om du har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter kan du alltid kontakta vårt dataskyddsombud Kristina Mattsson på kyrkans.forsakring@svenskakyrkan.se och märka mailet med "Frågor personuppgifter" eller ringa på 010-160 71 00.

Block och penna som ligger på ett bord