Om vi inte kommer överens

Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet.

Kontakta i första hand den handläggare som har haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarig.

Vill du kontakta vår klagomålsansvarig:

  • Ring vår Kundtjänst på telefon 010-160 71 00 eller
  • Maila på kyrkans.forsakring@svenskakyrkan.se, märk mailet Klagomålsansvarig.
Hjulspår i veteåker