Om vi inte kommer överens

Klagomålsansvarig för Kyrkans Försäkring AB är bolagets VD.

Klagomål kan gälla vad som helst i Bolagets verksamhet och/eller skador.

Oavsett om ditt klagomål gäller ett skadeärende eller något annat kan du skicka in det till Bolaget för hantering enligt Bolagets klagomålsrutin. Denna är alltid kostnadsfri och ska leda till svar eller nytt beslut inom 14 dagar.

Klagomål skickas till:
e-post: info@kyrkansforsakring.se

Eller adress:

Kyrkans Försäkring AB

Box 7

721 03 Västerås

I båda fallen, märk e-postmeddelandet eller brevet med ”Klagomål

På Konsumentverkets hemsida finns en mall som kan användas för att författa ett klagomål.

https://www.konsumenternas.se/konsumentstod/klaga-angra-anmal/klaga-i-ett-forsakringsarende/

 

Hjulspår i veteåker

Om du är missnöjd med vårt beslut i ett skadeärende

Kyrkans Försäkring AB strävar efter en snabb och korrekt skadereglering i enlighet med försäkringsvillkor och lag.

Om du som kund eller skadelidande skulle vara missnöjd med vårt beslut kan du kostnadsfritt få ärendet omprövat. Gör så här:

  • Kontakta den skadereglerare som hanterat ditt ärende. Kanske är det något som missuppfattas och enkelt kan rättas till.
  • Om du fortfarande är missnöjd kan du omprövning enligt Kyrkans Försäkring AB:s överprövningsrutin. För att begära överprövning enligt överprövningsrutinen skriver du till oss enligt vad som anges om ”Klagomål”.

Överprövning utanför Kyrkans Försäkring AB

Om du representerar en juridisk person kan överprövning göras av Allmän domstol. I vissa fall kan du få hjälp av rättsskyddsförsäkringen. Kontakta i så fall ett juridiskt ombud som kan biträda dig och kontrollera om rättsskyddsförsäkringen kan användas.

Privatperson, Olycksfallsskada eller Patientskada

Om du som privatperson drabbats av en olycksfallsskada eller en patientskada som där du omfattas av Olycksfallsförsäkringen eller Patientansvarsförsäkringen i Kyrkans Försäkring och där du är missnöjd med vårt beslut efter överprövning enligt Bolagets överprövningsrutin. I dessa fall kan du vända dig till:

Personförsäkringsnämnden

Personförsäkringsnämnden prövar tvister gällande personförsäkring mellan dig som konsument och ditt försäkringsbolag. Prövningen är kostnadsfri och förfarandet är på svenska. Våra beslut är rådgivande för försäkringsbolagen.
Adress:
Personförsäkringsnämnden
Box 24067 (Karlavägen 108)
104 50 Stockholm
www.forsakringsnämnder.se/personforsakringsnamnden

Konsumenternas Försäkringsbyrå
Adress:
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm
Tel 0200-22 58 00 vardagar mellan kl 09:00 - 12:00
www.konsumenternas.se

Allmän domstol

Om du fortsatt är missnöjd eller har fått råd av annan instans att vända dig till allmän domstol kan du eventuellt få hjälp med rättegångskostnader genom egen rättsskyddsförsäkring eller allmän rättshjälp.