Om vi inte kommer överens

Om ni inte är nöjda med ett beslut eller hanteringen av ditt ärende är vi naturligtvis beredda att ompröva ärendet. Kontakta i första hand den handläggare som har haft ansvar för ditt ärende eller vår klagomålsansvarig. Vill du kontakta vår klagomålsansvarig så ring vår Kundtjänst på telefon 010-160 71 00 eller maila på kyrkans.forsakring@svenskakyrkan.se och märk mailet Klagomålsansvarig.

Hjulspår i veteåker