Utländska besökare som tillfälligt besöker eller arbetar inom Svenska Kyrkan i Sverige saknar skydd om de blir sjuka. Vår samarbetspartner Europeiska ERV erbjuder en försäkring som anpassats till besökare från utlandet. Besöksförsäkringen skyddar gästerna så länge de är i Sverige, vid resa med utgångspunkt från Sverige gäller försäkringen även i annat Schengenland.

Försäkringen uppfyller alla krav för att ansöka om visum i Sverige. Besöksförsäkring för Svenska kyrkan kan köpas för max ett år och bara för personer upp till 65 år. Om era gäster behöver försäkras längre än ett år kan ni teckna ett årsavtal som sedan förlängs med ett år i taget. Den ersätter kostnader vid sjukdom och olycksfall, stulet, borttappat eller förstört bagage. Det behövs ingen hälsodeklaration och ni får försäkringsintyget digitalt.          Kontakta ERV på 0770-457 970 eller E-post:corporate@erv.se eller besök deras hemsida: https://www.erv.se/foretag/kundservice/kontakta-oss-foretag/