Det förekommer att församlingar och pastorat bedriver härbergen, både dag och natt och olika former av stödboenden, t ex HVB-hem och hem för asylsökanden. Ni behöver anmäla till oss om ni tänker bedriva natthärberge eller någon form av särskilt boende.

Alla typer av boenden och natthärbergen som bedrivs i både hyrda och försäkrade byggnader ska anmälas till oss och då gäller även vissa säkerhetsföreskrifter. Vi tillåter inte boenden eller natthärbergen i förstarisk försäkrade byggnader, ex. kyrkor byggda före 1946 och inte heller lokaler som hyrs ut i tredje hand. Samtliga myndighetskrav ska följas. Vi kräver rökförbud inomhus och dygnet-runt-bemanning. Vägledning för brandskydd på boenden hittar man på Brandskyddsföreningen där man även kan göra en särskilt framtagen e-utbildning, se länken till höger. Villkoret kan komma att begränsas, det kan bli högre självrisker och en högre premie, då dessa typer av verksamheter ökar riskerna för skador. Läs mer i dokumentet till höger, där ni även finner Anmälningsblankett för natthärberge och stödboenden.

www.brandskyddsforeningen.se/brandsakerhet/asylboenden/


Hemlös