Mycket ingår!

Egendom, Tjänsteresa, Ansvar, Avbrott, Förmögenhet, Olycksfall, Rättskydd, Kris, Transport och utställning, Sanerings och husbocksförsäkring. Förmånlig Ansvarsförsäkring för förtroendevalda ingår också.

Läs mer om de olika produkterna i menyn.

Generöst villkor med många fördelar! Ett väl tilltaget grundskydd jämfört med andra försäkringsbolag på marknaden. Det finns många exempel på skillnader där en konkret skada innebär full ersättning hos oss, istället för ingen ersättning alls!

Kyrka