Ansvarsförsäkring

En ansvarsförsäkring är en försäkring vid skadeståndskrav mot den kyrkliga enheten. I alla bolags villkor finns ett grundskydd för krav till följd av mer traditionell kyrklig verksamhet och som ger ett skydd vid bl.a. allmänt ansvar och produktansvar. Kyrkans försäkring har dessutom utökat omfattningen för att ta hänsyn till kyrkans alltmer diversifierade verksamhet.

Viktigt att observera: När någon ställer ett skadeståndsanspråk mot församlingen så anmäler ni skadan till oss. Vi företräder er i ärendet och förhandlar med kravställaren, om det finns rättslig grund för kravet lämnar vi även skälig ersättning för skadeståndsanspråket. Det är därför viktigt att man vid en händelse som kan medföra skadeståndsanspråk inte gör några egna utfästelser utan i stället hänvisar till försäkringsbolaget.