Om man ingår i ett kyrkoråd eller har en ledande befattning i en församling, pastorat eller stift har man ett personligt ansvar för beslut som man själv eller tillsammans med övriga fattar.

Försäkringen gäller när ersättningskrav framställs mot den försäkrade personen under
försäkringstiden med anledning av fel eller slarv vid utförda handlingar eller uppdrag. Har en försäkrad person avslutat sin tjänst hos försäkringstagaren kan även denne omfattas, förutsatt att ersättningskravet ställs inom tio år från då att denne inte längre är anställd. Försäkringen gäller t.ex. för ledamöter i kyrkorådet, försäkringstagarens högsta ledning samt interna revisorer.

Försäkringen gäller för utförda uppdrag inom Norden samt tvistelösningar inom Norden.

Ordförandeklubba