Som ansluten enhet till Kyrkans Försäkring tar du del av samma fördelar som alla andra anslutna enheter.

Vårt villkor är genröst med många fördelar och grunddkyddet vid skador som t ex brand, vatten, inbrott etc, är väl tilltaget jämfört med övriga försäkringsbolag på marknaden. Nedan exemepl på mervärden.

  • Försäkringen gäller med utökad allriskomfattning. Detta innebär att skadehändelser som inte ingår i det vanliga brand-, vatten-, inbrottsvillkoret kan täckas av försäkringen.
  • Samtliga byggnader utom äldre kyrkor är fullvärdeförsäkrade vilket tar bort risken för underförsäkring.
  • Försäkringen gäller med fullvärde också för inventarier i fullvärdeförsäkrade byggnader.
  • Äldre kyrkor förstariskförsäkras. Med förstarisk menas förenklat; ett fastställt maximalt ersättningsbelopp.
  • Egendomsskyddet följer i hög utsträckning med egendom som flyttas för kortare eller längre tid, exempelvis utlånad egendom.
  • Tomt/kyrkogård omfattas av försäkringen vilket normalt inte ingår i andra försäkringar.
  • Utökat skydd ingår för transporter och utställningar.
  • Säkerhetsföreskrifterna vid inbrottsskada är mer ändamålsanpassade efter kyrkans faktiska verksamhet än konventionella villkor.
Kyrka