Förmögenhetsbrottsförsäkring

Ger ersättning för ekonomisk skada som orsakats till följd av förmögenhetsbrott (förskingring, bedrägeri, stöld eller trolöshet mot huvudman) som arbetstagare gjort sig skyldig till i tjänsten.

Sedlar