Krisförsäkring

Ger ersättning för kristerapi efter traumatisk händelse exempelvis brand, svårt olycksfall med mera i verksamheten. Försäkringen gäller för anställda och deltagare i försäkrad verksamhet.

kris