Transport och utställningsförsäkring

Försäkringen gäller för transport av egna och inlånade kulturföremål, samt utställning och förvaring på annan plats av egen egendom. Den gäller i hela världen för transporter till och från utställningar. För övriga transporter gäller den i Europa. Försäkringen gäller för transport med försäkringstagarens eller anställdas privata fordon, samt även för transport med externa
transportfirmor. 

När man lånar in annans egendom till t.ex. en utställning, kan den vid skada ersättas med högst 50 pbb. Detta under förutsättning att försäkringstagaren är ersättningsskyldig för egendomen eller genom avtal har åtagit sig att försäkra egendomen. 

Om försäkringstagaren planerar att ställa ut annans egendom i egna lokaler, och värdet på egendomen är högre än 50 pbb, så ska Kundservice på Kyrkans Försäkring kontaktas i god tid för tecknande av tilläggsförsäkring för det överskjutande beloppet.

Vid utställning eller förvaring av egen egendom i andras lokaler ersätts den vid skada med högst 50 pbb och under högst 10 månader. Egendom ska hanteras och förvaras på liknade sätt som på det ordinarie försäkringsstället. Om, vid förvaring av egendom på annan plats, egendomens värde är högre än 50 pbb, eller om förvaringen beräknas pågå längre än 10 månader, så ska Kundservice på Kyrkans Försäkring kontaktas i god tid innan påbörjad förvaring för tecknande av tilläggsförsäkring för det överskjutande beloppet och/eller tilläggsförsäkring för den förlängda förvaringen.

Konstutställning