Försäkring för det ansvar som följer av att man bedriver vård med legitimerad vårdare som t ex samtalsterapeut, sjuksköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, läkare eller annan legitimerad vårdare.

Försäkringen gäller för personskada enligt patientskadelagen som orsakas patient under den tiden försäkringen är i kraft. Försäkringen gäller även för efterlevande till patient. Försäkringen gäller endast för skador som har uppkommit i samband med hälso- och sjulvård i Sverige.

Doktor