Vi erbjuder skogsförsäkring för de enheter som önskar försäkra sin skog.

Försäkringen gäller för växande skog på skogsmark, skogsmark enligt fastighetstaxeringslagen och skogsprodukter. Den ersätter skador orsakade av exempelvis brand, storm, snöbrott och insektsangrepp på plantskog. Försäkringen kan tecknas utan beloppsbegränsning. För att vi ska kunna ersätta er fullt ut vid en skada måste ni ha varit aktsamma och ha följt säkerhetsföreskrifterna. 

Skog