Minimera risken för kopparstölder

Stölder av kopparplåt är tyvärr ett vanligt problem, och det kan vara utmanande att förebygga dem helt. Här är några åtgärder och idéer som kan hjälpa till att minimera risken för kopparstölder på era fastigheter.

Vanligaste stölderna är stuprör, fönsterbleck men även delar av tak förekommer. Även mindre saker som knoppar på stolpar och skyltar på gravstenar mm stjäls.

Tjuv som klättrat upp på taket med stege och stjäl kopparplåten
 1. Säkra området
  • Installera stängsel runt byggnader och områden där kopparplåt finns.
  • Begränsa tillgången till tak och stuprör genom att placera stegar och klätterhjälpmedel utom räckhåll.

 2. Säkerhetssystem
  • Installera övervakningskameror som täcker de utsatta områdena.
  • Använd sensorer och larm som aktiveras vid rörelse på taket eller runt byggnaden.

 3. Belysning
  • Se till att området är väl upplyst, vilket kan minska risken för stölder.
  • Använd rörelsesensorer för att tända ljuset vid behov.

 4. Märkning
  • Märk kopparplåten med unika identifierare eller DNA-märkning, vilket gör det svårare för tjuvar att sälja materialet och samtidigt avskräckande.
  • Märkningen ger även reduktion på själrisken.

 5. Samarbete med polisen
  • Informera lokala myndigheter och polisen om problemet och håll dem uppdaterade om eventuella misstänkta aktiviteter.
  • Samarbeta med skrothandlare för att informera dem om stöldrisken och be dem rapportera misstänkta transaktioner.

 6. Underhåll
  • Genomför regelbundna inspektioner av fastigheterna för att identifiera och åtgärda eventuella sårbara punkter och för att begränsa följdskador som kan uppstå vid sen upptäckt.

 7. Grannsamverkan
  • Ha en dialog med grannar och andra fastighetsägare och boende för att hålla ett öga på varandras egendom och informera om eventuella avvikelser.

 8. Säkra takstegar
  • Installera låsbara takstegar för att förhindra obehörig tillgång till taken.

 9. Överväg andra material
  • Om möjligt, överväg att använda alternativa material som är mindre attraktiva för tjuvar.

 10. Utbilda personal och boende i närheten:
  • Informera dem om stöldrisken och uppmuntra dem att vara uppmärksamma och rapportera misstänkta aktiviteter.

Genom att kombinera flera av dessa åtgärder kan ni förhoppningsvis skapa en miljö som är mindre attraktiv för tjuvar och därmed minska risken för stölder av kopparplåt på era fastigheter.