Minimera risken för kopparstölder

Stölder av kopparplåt är tyvärr ett vanligt problem, och det kan vara utmanande att förebygga dem helt. Här är några åtgärder och idéer som kan hjälpa till att minimera risken för kopparstölder på era fastigheter.

Vanligaste stölderna är stuprör, fönsterbleck men även delar av tak förekommer. Även mindre saker som knoppar på stolpar och skyltar på gravstenar mm stjäls.

Tjuv som klättrat upp på taket med stege och stjäl kopparplåten
 1. Säkra området
  • Hägna in byggnader eller området där kopparplåt finns.
  • Begränsa tillgången till tak och stuprör genom att placera stegar och klätterhjälpmedel utom räckhåll.

 2. Säkerhetssystem
  • Installera övervakningskameror som täcker de utsatta områdena.
  • Använd sensorer och larm som aktiveras vid rörelse på taket eller runt byggnaden.

 3. Belysning
  • Se till att området är väl upplyst, det kan minska risken för stölder.
  • Använd rörelsesensorer för att tända ljuset vid behov.

 4. Märkning
  • Kopparplåt märkt med DNA-märkning, gör det svårare för tjuvar att sälja materialet och samtidigt avskräckande.
  • Märkningen ger även reduktion på självrisken.

 5. Samarbete med polisen
  • Ha en dialog med polis och tex vis vaktbolag och håll dem uppdaterade om problem och eventuella misstänkta aktiviteter.
  • Informera lokala skrothandrna om ni själva eller andra i organisationen blivit utsatta.
 6. Underhåll
  • Genomför regelbundna inspektioner av fastigheterna för att identifiera och åtgärda eventuella sårbara punkter och för att begränsa följdskador som kan uppstå vid sen upptäckt.

 7. Grannsamverkan
  • Ha en dialog med grannar och andra fastighetsägare och boende för att hålla ett öga på varandras egendom och informera om eventuella avvikelser.

 8. Säkra takstegar
  • Installera låsbara takstegar för att förhindra obehörig tillgång till taken.

 9. Överväg andra material
  • Om möjligt, överväg att använda alternativa material som är mindre attraktiva för tjuvar.

 10. Informera personal och boende i närheten:
  • Informera dem om stöldrisken och uppmuntra dem att vara uppmärksamma och rapportera misstänkta aktiviteter.

Genom att kombinera flera av dessa åtgärder kan ni förhoppningsvis skapa en miljö som är mindre attraktiv för tjuvar och därmed minska risken för stölder av kopparplåt på era fastigheter.